Gümrükleme İçin Gerekli Evraklar

İZMİR GÜMRÜKLERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDEN İLK DEFA YAPILACAK GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR AŞAĞIDA TARAFINIZA SUNULMUŞTUR

VERGİ DAİRESİNDEN FAAL MÜKELLEFİYET BELGESİ
TİCARET SİCİL GAZETESİ
BAĞLI OLDUĞU ODADAN ODA SİCİL KAYIT SURETİ
VEKALETNAME
İMZA SİRKÜLERİ
FİRMA SAHİBİNİN NOTER TASDİKLİ NÜFUS CÜZDANI (VEKALETİ VEREN)
BU BELGELER 1 SET OLARAK NOTERDEN TASDİKLİ VEYA ASIL OLMALIDIR