Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Tespiti

Ülkemizde uygulanan dış ticaret mevzuatı, bazı malların ticaretinde devletin çeşitli kurumlarından ön müsaade, kontrol belgesi, teşvik belgesi, kota, tarife veya eşya kontenjanı, fon, telafi edici vergi, ithalat-ihracat vergisi ve benzeri mükellefiyetleri, cezai müeyyideleri yüzünden bazı kurumlardan belgeler talep etmektedir. Alınan belgelerdeki eşya tanımı karşılığı olan GTİP ile eşya arasındaki uyum tam ve noksansız olmalıdır. Yanlışlıklar maddi ve hukuki cezalara tabidir. Gümrüklerce onaylı kurum veya kuruluş özelliğini koruyabilmek doğru GTİP tespiti ve uygulamasından geçmektedir.

Asos Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., bünyesinde oluşturduğu GTİP servisi ile hizmet verdiği müşterilerinin dış ticaret konusu tüm eşyalarını incelemekte ve GTİP’lerini tespit ederek garantisi altında raporlamaktadır.