İthalat İşlemleri

–  İthal edilecek eşya ile igili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
–  Dahilde İşleme Rejimi   uygulamaları,
–  Door-to-door işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi
–  Nakliye firmasİndan eşyanin seyahat ve evrak bilgilerinin takibi,
–  Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,
–  Ordinonun alınması,
–  Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
–  Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi,

–  Küşat yapılması,
–  Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,
–  Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanaklarİn tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
–  Tahakkukların yapİlarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması,
–  İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi,
–  Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.