Teminat & Taahhütleri Kapatmak

Gümrüklere; dahilde işleme rejimi, yatırım teşvik belgesi, geçici kabul, antrepo, transit, taşıt üstü ve benzeri işlemler için taahhütler ve geçici veya global teminatlar verilmektedir. Bunların takibi, evrakları, iş akışına göre eksikliği veya yeterliliği, geri alınması işlemleri hep önemsiz gibi görünür. Oysa ki açık kalan teminat ve taahhütlerin telafisi güç, hatta belge iptaline kadar varabilen sonuçlara yol açabilmektedir.

Asos Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. , taahhütleri kapatmakta, teminatları çözmekte ve dosyaları arşivlemektedir. Yatırım teşvik belgeleriyle, dahilde-hariçte işleme belgelerinin ve çeşitli kontrol belgelerinin, kısaca her taahhütün vecibelerinin yerine getirilmesi, bir işlemin neticelendirilmesidir. İşlemin bitmesi ise müşteri için huzur kaynağıdır.