İhracat İşlemleri

İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,

–  Hariçte ışleme Rejimi uygulamaları ve TEV,
–  Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menşe şehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk,
–  Tasdik işlemleri vb. yapılması,
–  Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
–  Eşya ile ilgili G.T.I.P. tespiti,
–  Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
–  Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
–  İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
–  Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
–  Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,
–  Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
–  Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
–  Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi.