Proje Teşvik Ön Müsaade İşlemleri

Ülkemizde uygulanan dış ticaret mevzuatı, bazı eşyaların ithalat ve ihracat işlemlerinde çeşitli belgelerin alınabilmesi için proje, fizibilite çalışmaları veya formların hazırlanarak devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına müracaat edilmesini gerektirmektedir. Alınacak belgelere göre yapılacak dış ticaretin uyumlu olması esastır. Bunun için birikim, takip ve teşkilatlanma çok önemlidir.

Asos Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesindeki projelendirme ve belgelendirme servisiyle; yerli, yabancı sermaye yatırım projelerini hazırlayarak, ilgili mercilere müracaat edip belgenin alınmasını gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri, ithal ve ihraç ön izin, kontrol belgeleri, kota gibi belge ve müsaadelerin projelerini, evraklarını hazırlamakta, belgelerini almakta, işlerini ve gereklerini yapmakta, işlemler tamamlandığında belgeleri kapatmakta ve raporlayarak sorumluluğunu tamamlamaktadır.